Rada spolku SPKFree.Net svolává:

XV. Náhradní členskou schůzi na 24.11.2018 od 9:00

Místo: H-Club Rooseveltova 3317/19, 787 01 Šumperk (mapa)

Místo se nachází asi kilometr od našeho sídla. Z vlakového nádraží se po opuštění budovy dáte doprava. Místo je asi 250m daleko.

Schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.


Program:
09:00 - 09:30 Prezence členů (podrobnosti)
09:30 - 09:45 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
09:45 - 10:00 Hodnocení uplynulého roku (podrobnosti)
10:00 - 10:15 Výsledky hospodaření (podrobnosti)
10:15 - 10:30 Zpráva revizora (podrobnosti)
10:30 - 10:45 Stav technologií (podrobnosti)
10:45 - 11:00 Diskuse (podrobnosti)
11:00 - 11:15 Volby nového revizora (podrobnosti)
11:15 - 11:30 Volby novéh rady (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Hodnocení uplynulého roku.


Výsledky hospodaření.


Zpráva revizora


Stav technologií


Diskuse.


Volby revizora.


Volby rady.