Rada spolku SPKFree.Net svolává:

XVII. Náhradní členskou schůzi na 15.05.2021 od 9:00

Místo: H-Club Rooseveltova 3317/19, 787 01 Šumperk (mapa)

Místo se nachází asi kilometr od našeho sídla. Z vlakového nádraží se po opuštění budovy dáte doprava. Místo je asi 250m daleko.

Schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze bude probíhat za zpřísněných opatření ve smyslu nařízení vlády platného od 10.5. a to podle bodu 18:Program:
09:00 - 09:30 Prezence členů (podrobnosti)
09:30 - 09:45 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
09:45 - 10:00 Hodnocení uplynulého roku (podrobnosti)
10:00 - 10:15 Výsledky hospodaření (podrobnosti)
10:15 - 10:30 Zpráva revizora (podrobnosti)
10:30 - 10:45 Stav technologií (podrobnosti)
10:45 - 11:00 Diskuse (podrobnosti)
11:00 - 11:15 Volby nového revizora (podrobnosti)
11:15 - 11:30 Volby novéh rady (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Hodnocení uplynulého roku.


Výsledky hospodaření.


Zpráva revizora


Stav technologií


Diskuse.


Volby revizora.


Volby rady.