Rada Spolku SPKFree.Net svolává:

XIX. Náhradní členskou schůzi na 30.04.2022 od 14:00

Místo: Maják - Devítka, Husitská 2, 787 01 Šumperk (mapa)

Členská schůze bude probíhat v zábavním a gastronomickém centru „Maják“.
Místo se nachází asi kilometr od sídla Spolku SPKFree.Net.
V blízkosti se nachází zastávka MHD linky č.2 „Revoluční obchodní dům“ a parkoviště „Revoluční“.

Schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.


Program:
14:00 - 14:15 Prezence členů (podrobnosti)
14:15 - 14:30 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
14:30 - 14:45 Hodnocení uplynulého roku (podrobnosti)
14:45 - 15:00 Výsledky hospodaření (podrobnosti)
15:00 - 15:15 Zpráva revizora (podrobnosti)
15:15 - 15:30 Stav technologií (podrobnosti)
15:30 - 15:45 Diskuse (podrobnosti)
15:45 - 16:00 Volba nového revizora (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Hodnocení uplynulého roku.


Výsledky hospodaření.


Zpráva revizora


Stav technologií


Diskuse.


Volba revizora.