Rada Spolku SPKFree.Net svolává:

XX. Náhradní členskou schůzi na 04.02.2023 od 13:30

Místo: Maják - Devítka, Husitská 2, 787 01 Šumperk (mapa)

Členská schůze bude probíhat v zábavním a gastronomickém centru „Maják“.
Místo se nachází asi kilometr od sídla Spolku SPKFree.Net.
V blízkosti se nachází zastávka MHD linky č.2 „Revoluční obchodní dům“ a parkoviště „Revoluční“.

Schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.


Program:
13:30 - 14:00 Prezence členů (podrobnosti)
14:00 - 14:15 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
14:15 - 14:30 Hodnocení uplynulého roku (podrobnosti)
14:30 - 14:45 Výsledky hospodaření (podrobnosti)
14:45 - 15:00 Zpráva revizora (podrobnosti)
15:00 - 15:15 Stav technologií (podrobnosti)
15:15 - 15:30 Diskuse (podrobnosti)
15:30 - 15:45 Volba nového revizora (podrobnosti)
15:45 - 16:00 Volby nové rady (podrobnosti)


Prezence členů


Zahájení schůze


Hodnocení uplynulého roku


Výsledky hospodaření


Zpráva revizora


Stav technologií


Diskuse


Volby revizora


Volby rady