Rada spolku SPKFree.Net svolává:

XVII. Členskou schůzi na 06.05.2021 od 16:00

Místo: Sídlo spolku, Šumperk, Dolnostudénská 8 (mapa)


Aby byla schůze usnášeníschopná musí dorazit nadpoloviční většina členů. V opačném případě bude schůze ukončena a bude svolána náhradní členská schůze na 15.05.2021


Program:
16:00 - 16:10 Prezence členů (podrobnosti)
16:10 - 16:20 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
velmi pravděpodobně bude schůze ukončena pro neusnášeníschopnost
??:?? - ??:?? Hodnocení uplynulého roku (podrobnosti)
??:?? - ??:?? Výsledky hospodaření (podrobnosti)
??:?? - ??:?? Zpráva revizora (podrobnosti)
??:?? - ??:?? Stav technologií (podrobnosti)
??:?? - ??:?? Diskuse (podrobnosti)
??:?? - ??:?? Volby nového revizora (podrobnosti)
??:?? - ??:?? Volby nového rady (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Hodnocení uplynulého roku.


Výsledky hospodaření.


Zpráva revizora


Stav technologií


Diskuse.


Volby revizora.


Volby rady.