Rada spolku SPKFree.Net svolává:

IX. Členskou schůzi na 14.04.2022 od 16:00

Místo: Sídlo spolku, Šumperk, Dolnostudénská 8 (mapa)


Aby byla schůze usnášeníschopná musí dorazit nadpoloviční většina členů. V opačném případě bude schůze ukončena a bude svolána náhradní členská schůze na 30.04.2022


Program:
09:00 - 09:30 Prezence členů (podrobnosti)
09:30 - 09:45 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
09:45 - 10:00 Hodnocení uplynulého roku (podrobnosti)
10:00 - 10:15 Výsledky hospodaření (podrobnosti)
10:15 - 10:30 Zpráva revizora (podrobnosti)
10:30 - 10:45 Stav technologií (podrobnosti)
10:45 - 11:00 Diskuse (podrobnosti)
11:00 - 11:15 Volby nového revizora (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Hodnocení uplynulého roku.


Výsledky hospodaření.


Zpráva revizora


Stav technologií


Diskuse.


Volby revizora.