Rada spolku SPKFree.Net svolává:

XVI. Náhradní členskou schůzi na 02.08.2019 od 17:00

Místo: H-Club Rooseveltova 3317/19, 787 01 Šumperk (mapa)

Místo se nachází asi kilometr od našeho sídla. Z vlakového nádraží se po opuštění budovy dáte doprava. Místo je asi 250m daleko.

Schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.


Rada Spolku svolává tuto mimořádnou schůzi v reakci na rozhodnutí krajského soudu v Brně, který zrušil spolek Oslavany.NET. Toto zrušení odůvodnil v zásadě tak, že spolek, jako hlavní činnost podniká a narušuje hospodářskou soutěž.

Program:
17:00 - 17:15 Prezence členů (podrobnosti)
17:15 - 17:30 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
od 17:30 Projednání dalšího směrování Spolku v návaznosti na výše uvedené riziko (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Projednání dalšího směrování Spolku v návaznosti na výše uvedené riziko